Eventails / Waaiers

Par défaut

(Texte en Français en dessous du diaporama)

In september 2015 zijn Reinharda Drijfhamer en ik een co-creatie begonnen met als thema Waaiers. Een waaier is natuurlijk een « handschermpje waarmee je een luchtstroom veroorzaakt als je het warm hebt » (van Dale). Maar een waaier is ook een object waarachter je je kunt verbergen, of waarmee je juist de aandacht kunt trekken. Eeuwenlang is de waaier gebruikt als communicatiemiddel; heel discreet, met een code die voor allen begrijpelijk was. In ons project hebben we het accent gelegd op 3 aspecten: de sensualiteit van de waaier, de tweezijdigheid van het object en het idee een boodschap door te kunnen geven.

Er zijn waaiers in allerlei materialen en met veel verschillende tekeningen en kleuren. Wij hebben vooreerst gewerkt met papier, al of niet gedrenkt in lijnolie, bewerkt met inkten en acrylverf. Een stok, lat of buis is gebruikt als handvat, vastgemaakt met draad en/of touw. Na de eerste week in Triel sur Seine hebben we beide onafhankelijk van elkaar in eigen atelier verder gewerkt. Komend voorjaar zullen we wederom een week samen doorbrengen en opnieuw duiken in experimenten en onderzoek. Dus « wordt vervolgd! »

Meer over de waaiers van Reinharda op: http://www.reinharda.com

Hieronder enkele foto’s van mijn waaiers:

Ce diaporama nécessite JavaScript.

En septembre 2015 nous avons commencé, Reinharda Drijfhamer et moi-même, une cocréation autour du thème des éventails. Un éventail est bien entendu un « accessoire portatif….dont on se sert pour s’éventer » (Larousse). Mais l’éventail est au aussi un objet qui peut cacher, ou bien mieux montrer. Et pendant plusieurs siècles l’éventail servait surtout à la communication. Le port de l’éventail pouvait envoyer des messages, discrètement, dans un langage codé, compréhensible par tous. Dans notre projet nous avons mis l’accent sur 3 aspects de l’éventail: sa sensualité, sa dualité et l’idée de passer un message.

Il existe des éventails dans des matériaux très divers avec différents dessins et couleurs. Nous avons choisi le papier, parfois imbibé d’huile de lin, travaillé avec des encres et de la peinture acrilyque. Un bâton, une petite latte ou un tube a été utilisé comme manche, fixée avec de la corde et/ou du fil. Apès la première semaine de création à Triel sur Seine nous avons continué chacune dans son atelier. Au printemps nous nous retrouvons pour continuer la recherche et les expérimentations. Alors « à suivre! »

Plus d’information sur les éventails de Reinharda: http://www.reinharda.com

Le diaporama ci-dessus présente un échantillon de mes éventails.